Zarządzanie procesami HR / Alexander Mann Solutions
Zarządzanie procesami HR / Alexander Mann Solutions

Zarządzanie procesami HR / Alexander Mann Solutions


ALEXANDER MANN SOLUTIONS jest firmą zajmującą się pozyskiwaniem i zarządzaniem talentami, świadczącą usługi dla 100 organizacji blue-chip w ponad 90 krajach.

FIRMA W LICZBACH

Założona w 1996 roku | 4.000+ pracowników | Działalność w 40 językach | 100+ klientów

OMBRA jest zintegrowanym rozwiązaniem, które zwiększa jakość i efektywność procesów ofertowania i onboardingu, jednocześnie podnosząc zaangażowanie i ułatwiając dostęp do informacji wszystkim uczestnikom procesu.

Joanna Rutkowska, Product Manager w Alexander Mann Solutions
Wyzwania

 • Procesy ofertowania i onboardingu są obsługiwane za pomocą trackerów Outlook i Excel,
 • Wiele zdecentralizowanych systemów do fizycznego składania dokumentów,
 • Komunikacja z kandydatami jest zarządzana ręcznie,
 • Informacje o kandydacie są przechowywane w wielu formularzach excel przesyłanych mailowo,
 • Przepływy pracy personelu nie są widoczne i nie dają wystarczającej kontroli operacyjnej.
Rozwiązania

Wdrożylismy rozwiązanie oparte o platformę ServiceNow, które podnosi jakość i efektywność procesów ofertowania i onboardingu.

Aplikacja, w organizacji klienta funkcjonująca pod nazwą OMBRA, podnosi zaangażowanie i ułatwia dostęp do informacji wszystkim uczestnikom procesu.

Jest zintegrowana z RPA, który importuje szczegóły oferty z ATS (Applicant Tracking System) i przeprowadza dodatkowe obliczenia.

Korzyści

 • Standaryzacja procesów ofertowania i onboardingu,
 • Zwiększona widoczność postępów i pełna identyfikacja właścicieli ticketów,
 • Usprawnienie zarządzania obciążeniem pracą i przekazywania zadań,
 • Eliminacja maili wysyłanych tam i z powrotem,
 • Redukcja luk informacyjnych i błędów,
 • Możliwość dalszej automatyzacji procesów i wykorzystania nowych narzędzi.