Zarządzanie zamówieniami / Mercer
Zarządzanie zamówieniami / Mercer

Zarządzanie zamówieniami / Mercer


Mercer oferuje doradztwo i szeroki zakres usług badawczych w dziedzinie zdrowia i świadczeń, pomnażania środków i inwestycji, siły roboczej i kariery zawodowej, jak również fuzji i przejęć.

W ramach swojej działalności organizacja dostarcza specjalistyczne raporty, obsługując zlecenia od klientów z całego świata.

Wybraliśmy ServiceNow by wspierać nasze procesy zarządzania zamówieniami i ich realizacji. We współpracy z SPOC, naszym niezawodnym i efektywnym partnerem ServiceNow, w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdigitalizowaliśmy 100% naszych procesów zarządzania zleceniami.

Dima Medvedjko
Wyzwania

  • Masowy przepływ poczty elektronicznej, któremu brakuje transparentności,
  • Wszystkie etapy procesu oparte na skrzynkach pocztowych i arkuszach kalkulacyjnych excel,
  • Zamówienia otrzymywane mailowo i często wymagajace dalszej interakcji z odbiorcami,

Klient zwrócił sie do nas nie mając precyzyjnej wizji jak dokładnie powinno działać rozwiązanie, ani jak powinien wyglądać proces.

Rozwiązania

Rozwój wymagał od SPOC zastosowania metodologii zarządzania projektem zorientowanej na zarządzanie zmianą, która pozwalała na maksymalną elastyczność.

Przechodząc od ogółu do szczegółu w kolejnych sprintach, zdefiniowaliśmy proces zarządzania zleceniami i opracowaliśmy niestandardowe rozwiązanie w oparciu o katalog usług (ServiceNow Service Catalog).

Rozwiązanie to wykorzystuje inne narzędzia pudełkowe i jest zintegrowane z PeopleSoft w celu importu danych użytkownika do ServiceNow.

Korzyści

  • Holistyczna obsługa procesu zarządzania zamówieniami w ServiceNow,
  • Dostęp do wszystkich powiązanych informacji.
  • Automatyzacja mailowego przekazywania informacji,
  • Automatyczna klasyfikacja na zlecenia, incydenty, inne rodzaje wiadomości,
  • Zaawansowana kategoryzacja zamówień i przydział SLA,
  • Każdy e-mail wywołuje sekwencję powiązanych ze sobą zadań.