ServiceNow System Administration Advanced

ONLINE,

Szkolenia ServiceNow

Trener: Adam Bernaś

Obecnie wszystkie szkolenia odbywają sie online.
Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas +48 510 747 931.


Szkolenie ServiceNow System Administration Advanced dostarczy Ci wiedzy teoretycznej na temat administracji platformy w formie wykładów oraz praktycznej w formie prac laboratoryjnych i przeglądu najlepszych praktyk. Podczas szkolenia wykonasz serię praktycznych zadań, wdrażając procesy i ulepszenia na instancji ServiceNow, rozwijanej od około 6-12 miesięcy.

 

Program szkolenia


  • Praca klasowa w zestawach aktualizacji (update sets), pozwalająca zrozumieć ich cel i ruch,
  • W jaki sposób jest kontrolowany dostęp do danych w ramach ServiceNow Contextual Security,
  • Definioweanie kwalifikatorów referencyjnych, które kierują właściwe dane do właściwych użytkowników we właściwym czasie,
  • Implementacja integracji interfejsu API REST Web Services oraz możliwe ścieżki danych do usługi ServiceNow,
  • Koordynacja elementów katalogu usług, w tym kryteriów użytkownika, kart kontrolnych oraz zmiennych,
  • Tworzenie Record Producera,
  • Implementacja nowych procesów wykorzystujących różne działania, by zrozumieć w jaki sposób rekordy są z generowane procesów,
  • Definicja widoku bazy danych jako źródła danych raportu, uwzględniająca środki bezpieczeństwa oraz najlepsze praktyki w obszarze wydajności,
  • Konfiguracja kontrolek systemowych, które kierują właściwe dane do właściwych użytkowników, we właściwym czasie.

 

Adresaci szkolenia ServiceNow System Administration Advanced


Kurs jest przeznaczony dla administratorów i konsultantów ServiceNow, którzy od co najmniej 6-12 miesięcy utrzymują produkcyjne instancje ServiceNow.

 

Przygotowanie i wymagania