ServiceNow ITOM


ITOM ServiceNow to dedykowany pakiet do zarządzania operacjami działu IT w obszarze architektury chmurowej w Twojej organizacji.

ITOM - zarządzanie operacjami IT w ServiceNow


Pakiet ITOM składa się z 3 aplikacji, gdzie każda oferuje zestaw funkcji przeznaczonych do poprawy realizacji operacji IT:

ITOM Visibility


ITOM Visibility dostarcza kompleksowy widok infrastruktury i usług w dziale IT, umożliwia monitorowanie zmian i automatyzuje tworzenie rekordów w bazie danych zarządzania konfiguracją (w terminologii ServiceNow – Configuration Management Database (CMDB)).

Discovery


Discovery obsługuje fizyczne i logiczne elementy konfiguracji (w terminologii ServiceNow – Configuration Items (CI)), takie jak serwery, przełączniki, rutery, maszyny wirtualne, pamięć, bazy danych i aplikacje. Wskazuje relacje pomiędzy elementami poszczególnych konfiguracji oraz zależności między nimi a aplikacjami.

Service Mapping


Na podstawie danych infrastruktury, Service Mapping dostarcza kompleksowe mapy usług w Twojej organizacji. Jednocześnie wykrywa wszystkie CI pomocne w danej usłudze.

ITOM Health AIOps


ITOM Health AIOps, to rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym i wyposażone w zaawansowane funkcje analityczne. Dostarcza widok powiązanych wydarzeń oraz automatyzuje proces adaptacji do zmian w środowisku chmurowym.

Event Management


Event Management to rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami, które pozyskuje dane z rozwiązań monitorujących, dostarczając kompilację powiązanych zdarzeń i tworząc alerty w Twojej bazie zarządzania konfiguracją (CMDB). Wszystko odbywa się przy uwzględnieniu odpowiednich elementów konfiguracyjnych (CI).

Operational Intelligence


W oparciu o operacje AI oraz zdefiniowane modele normalnego zachowania, Operational Intelligence ostrzega użytkownika o nietypowych zachowaniach. Automatyzuje jednocześnie definiowanie takich zdarzeń i progów, optymalizując wyszukiwanie rozwiązań stosowanych w takich przypadkach.

ITOM Optimization


ITOM Optimization służy do kompleksowego zarządzania kosztami infrastruktury chmury w Twojej organizacji. Składając się z 2 uzupełniających się funkcji (opisanych poniżej), wspiera Amazon Web Services i Azure:

Cloud Management


Cloud Management obsługuje całe chmurowe portfolio, łącznie z publiczną i prywatną infrastrukturą oraz usługami, oferując praktyczne narzędzia do zarządzania oraz przejrzystość kosztów.

Cloud Insights


Cloud Insights to aplikacja dostępna w ServiceNow Store, będąca złożonym narzędziem do zarządzania kosztami Twojej infrastruktury chmurowej. Usprawnia operacje w chmurze, jednocześnie zapewniając optymalizację kosztów.

Korzyści pakietu ITOM ServiceNow


Pakiet ITOM ServiceNow pozwala Twojej organizacji:

  • Zoptymalizować proces wykrywania przyczyn i wdrażanie odpowiednich rozwiązań,
  • Zmniejszyć stopień wykorzystania chmury wynikający z jej obciążenia i kosztów jakie się z tym wiążą,
  • Ogólne zwiększenie przejrzystości infrastruktury chmury, jak również strategie zarządzania kosztami i dostawami.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o pakiecie i ofercie licencyjnej.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can learn more about our tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij