ServiceNow ITOM


ITOM ServiceNow to dedykowany pakiet do zarządzania operacjami działu IT w obszarze architektury chmurowej w Twojej organizacji.

ITOM - zarządzanie operacjami IT w ServiceNow


Pakiet ITOM składa się z 3 aplikacji, gdzie każda oferuje zestaw funkcji przeznaczonych do poprawy realizacji operacji IT:

ITOM Visibility


ITOM Visibility dostarcza kompleksowy widok infrastruktury i usług w dziale IT, umożliwia monitorowanie zmian i automatyzuje tworzenie rekordów w bazie danych zarządzania konfiguracją (w terminologii ServiceNow – Configuration Management Database (CMDB)).

Discovery


Discovery obsługuje fizyczne i logiczne elementy konfiguracji (w terminologii ServiceNow – Configuration Items (CI)), takie jak serwery, przełączniki, rutery, maszyny wirtualne, pamięć, bazy danych i aplikacje. Wskazuje relacje pomiędzy elementami poszczególnych konfiguracji oraz zależności między nimi a aplikacjami.

Service Mapping


Na podstawie danych infrastruktury, Service Mapping dostarcza kompleksowe mapy usług w Twojej organizacji. Jednocześnie wykrywa wszystkie CI pomocne w danej usłudze.

ITOM Health AIOps


ITOM Health AIOps, to rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym i wyposażone w zaawansowane funkcje analityczne. Dostarcza widok powiązanych wydarzeń oraz automatyzuje proces adaptacji do zmian w środowisku chmurowym.

Event Management


Event Management to rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami, które pozyskuje dane z rozwiązań monitorujących, dostarczając kompilację powiązanych zdarzeń i tworząc alerty w Twojej bazie zarządzania konfiguracją (CMDB). Wszystko odbywa się przy uwzględnieniu odpowiednich elementów konfiguracyjnych (CI).

Operational Intelligence


W oparciu o operacje AI oraz zdefiniowane modele normalnego zachowania, Operational Intelligence ostrzega użytkownika o nietypowych zachowaniach. Automatyzuje jednocześnie definiowanie takich zdarzeń i progów, optymalizując wyszukiwanie rozwiązań stosowanych w takich przypadkach.

ITOM Optimization


ITOM Optimization służy do kompleksowego zarządzania kosztami infrastruktury chmury w Twojej organizacji. Składając się z 2 uzupełniających się funkcji (opisanych poniżej), wspiera Amazon Web Services i Azure:

Cloud Management


Cloud Management obsługuje całe chmurowe portfolio, łącznie z publiczną i prywatną infrastrukturą oraz usługami, oferując praktyczne narzędzia do zarządzania oraz przejrzystość kosztów.

Cloud Insights


Cloud Insights to aplikacja dostępna w ServiceNow Store, będąca złożonym narzędziem do zarządzania kosztami Twojej infrastruktury chmurowej. Usprawnia operacje w chmurze, jednocześnie zapewniając optymalizację kosztów.

Korzyści pakietu ITOM ServiceNow


Pakiet ITOM ServiceNow pozwala Twojej organizacji:

  • Zoptymalizować proces wykrywania przyczyn i wdrażanie odpowiednich rozwiązań,
  • Zmniejszyć stopień wykorzystania chmury wynikający z jej obciążenia i kosztów jakie się z tym wiążą,
  • Ogólne zwiększenie przejrzystości infrastruktury chmury, jak również strategie zarządzania kosztami i dostawami.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o pakiecie i ofercie licencyjnej.