ServiceNow CSM

ServiceNow CSM to kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania obsługą klienta, umożliwiający usprawnienie procesu obsługi klienta oraz sposobu korzystania przez klienta z systemu.

Skontaktuj się
Wyślij Email

lub zadzwoń +48 510 747 931

CSM - zarządzanie obsługą klienta w ServiceNow


By zapewnić obsługę klienta najwyżej jakości, platforma ServiceNow oferuje Twojej organizacji aplikacje łączące zaawansowane narzędzia do celów, takich jak:

Zarządzanie obsługą klienta


Customer Service Management, to spersonalizowany, samoobsługowy portal internetowy do zarządzania obsługą klienta. Pozwoli Ci on zapewnić swoim klientom płynne korzystanie z usług i pomocy technicznej w każdym kanale: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, czy online, w tym przez media społecznościowe. Pracownicy działu obsługi klienta będą mieli łączność ze wszystkimi działami, których pomoc jest niezbędna do rozwiązania danego problemu.

Community Development & Management


Community Development & Management, to centrum interakcji wszystkich interesariuszy w procesie obsługi klienta. Pozwoli Ci on na skuteczny rozwój i zarządzanie społecznościami od pracowników, przez partnerów, po potencjalnych i obecnych klientów.

Field Service Management


Field Service Management, to aplikacja do stacjonarnego (w biurze) zarządzania pracą wykonywaną w terenie. Dzięki niej możesz zorganizować zadania zespołu obsługi klienta w oparciu o obszary ich specjalizacji, lokalizację geograficzną oraz dostępność. Natomiast Twoi agenci mogą rejestrować wykonane zadania, terminy realizacji i podróże.

Miejsce pracy operatora


Operator Workspace, to przestrzeń pracy, która pozwoli Twojej organizacji aktywnie rozwiązywać problemy, jeszcze zanim klient je zidentyfikuje. Dzięki klarownemu wglądowi w całość infrastruktury i widokowi zależności, możesz identyfikować elementy mogące wpłynąć na świadczoną usługę oraz reagować zanim klient zgłosi problem.

Baza wiedzy


Baza wiedzy (Knowledge Base), to aplikacja do przechowywania artykułów zawierających samouczki, najlepsze praktyki w zakresie rozwiązywania problemów oraz realizacji zadań. Jest wyposażona w wyszukiwarkę wraz z przeglądarką i mechanizmem przekazywania informacji zwrotnej. Pozwala tworzyć, kategoryzować i weryfikować artykuły, które na końcowym etapie są zatwierdzane przez administratora bazy wiedzy.

Planned Maintenance


Planned Maintenance, to aplikacja do kompleksowego zarządzania aktywami w całej organizacji, zintegrowana z aplikacjami zarządzania usługami. Użytkownicy pracują z planami konserwacji przeznaczonymi do automatyzacji zleceń i zarządzania wnioskami składanymi w obrębie poszczególnych placówek.

OpenFrame


OpenFrame, to formatka komunikacyjna do integracji danej instancji z zewnętrznymi systemami telefonii, natomiast ServiceNow zapewnia użytkownikom interfejs OpenFrame API. Pracownicy działu obsługi klienta mogą zarządzać rozmowami bezpośrednio z instancji ServiceNow.

Notify


Notify, to aplikacja służąca do integracji z usługą telefoniczną Twilio, umożliwiająca zarządzanie rozmowami i wiadomościami tekstowymi w ramach instancji ServiceNow.

Zarządzanie obsługa klienta (Customer Service Management) stanowi element zintegrowanej platformy ServiceNow, może zatem wykorzystywać wszystkie jej możliwości, pozwalając:

  • Agentowi udzielać natychmiastowego wsparcia w ramach obszaru jego pracy (Agent Workspace),
  • Klientowi uzyskiwać wsparcie w czasie rzeczywistym – bezobsługowo, za sprawą samoobsługi, wirtualnego agenta i bazy wiedzy.

Zalety zarządzania obsługą klienta w ServiceNow


Kompleksowy pakiet CSM znacznie ułatwia Twoim klientom korzystanie z systemu, przynosząc korzyści wszystkim stronom:

  • Pracownicy otrzymują wszelkie narzędzia ułatwiające realizację obsługi klienta,
  • Klienci otrzymują możliwość skorzystania z samoobsługi oraz dostęp do wiedzy,
  • Twoja firma zyskuje aktywne podejście, zwiększa poziom satysfakcji i zaangażowania klienta, a te przekładają się na pozycję Twojej marki i przychody.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o pakiecie CSM i ofercie licencyjnej ServiceNow.

Skontaktuj się