ServiceNow ITBM


ServiceNow ITBM, to zintegrowany pakiet do zarządzania operacjami biznesowymi w całej organizacji. Umożliwia integrację ze wszystkimi innymi komponentami instancji ServiceNow w Twojej organizacji. Dostarcza narzędzia służące do:

  • Zarządzania pomysłami i potrzebami,
  • Optymalizacji zasobów,
  • Zarządzania projektami,
  • Monitorowania czasu przeznaczanego na poszczególne aktywności przez pracowników,
  • Zarządzania budżetem i mapowania kosztów ze wszystkimi jednostkami biznesowymi w Twojej organizacji,
  • Kompleksowego wglądu w osiągane wyniki i zaawansowanego raportowania.

Pakiet ITBM


Pakiet ServiceNow ITBM oferuje szereg funkcjonalności i komponentów:

Zarządzanie portfolio projektowym


Project Portfolio Management (PPM), to przyjazna dla użytkownika i zorientowana na współpracę platforma do zarządzania portfolio projektowym. Pozwala także skutecznie rozwijać Twoje procesy IT za pośrednictwem szeregu aplikacji, takich jak:

Demand Management & Ideation


Demand management & Ideation, to zestaw interfejsów do scentralizowanego zarządzania zapotrzebowaniami oraz potrzebami strategicznymi i operacyjnymi, w jednej lokalizacji. Dzięki integracji z Ideation, rozwiązanie pozwala użytkownikom przedstawiać pomysły, a managerom dokonywać jego oceny jeszcze zanim go zatwierdzą i przekwalifikują na zapotrzebowanie.

Project Portfolio Management


Project Portfolio Management (PPM), to zestaw interfejsów do kompleksowego zarządzania portfolio projektowym niezależnie od jego skali oraz powiązanymi programami, zadaniami, zasobami i zapotrzebowaniami.

Resource and Time Management


Zestaw interfejsów do zarządzania wykorzystaniem zasobów, umożliwiających Twojej organizacji opracowanie planów zasobów, zawnioskowanie o zasoby i monitorowanie ich dostępności oraz obciążenia. Można go powiązać z dowolnym zadaniem obsługiwanym przy użyciu platformy.

Application Portfolio Management (APM)


Application Portfolio Management (APM), to rozwiązanie ServiceNow do zaawansowanego zarządzania aplikacjami stosowanymi w Twojej organizacji. Dostarcza funkcjonalności do klasyfikowania aplikacji, pomiaru mierników efektywności, analityki i raportowania. W połączeniu z możliwością tworzenia planów rozwoju portfolio aplikacji, pozwala na całościowe planowanie inwestycji i optymalizowanie budżetu.

Agile Development


Agile Development, to aplikacja wykorzystująca metodologię Agile, służąca do iteracyjnej, przyrostowej i elastycznej realizacji projektów rozwoju oprogramowania. Oferuje wybór narzędzi do zarządzania projektami w modelu kaskadowym lub SCRUM: począwszy od rozwoju, przez testowanie, po śledzenie postępów prac, skutecznie usprawniające cały cykl życia wdrożenia.

Financial Management


Financial Management, to aplikacja do zarządzania finansami, w tym alokacji wydatków, ich monitorowania i raportowania. Pozwala organizacji na holistyczne procesowanie wydatków, mapowanie ich z funkcjonalnościami stosowanymi w IT oraz monitorowanie ich kosztowej efektywności.

Zalety ITBM platformy ServiceNow


Kompleksowy wybór interfejsów, obszarów roboczych oraz pulpitów dostarczanych w ramach ServiceNow ITBM zapewnia Twojej organizacji:

  • Widoczność – każda strona w procesie jest na bieżąco z jego postępem oraz kosztami, dzięki czemu Twoja organizacja zyskuje solidne podstawy do podejmowania świadomych decyzji,
  • Dopasowanie – wszystkie inwestycje uwzględniają cele Twojej organizacji i pozwalają jej eliminować straty czasu i zasobów powodowane przez projekty nieprzynoszące wartości dodanej,
  • Wzrost efektywności – widoczność i dopasowanie uzyskane dzięki dedykowanym narzędziom do zarządzania organizacją, przekładają się na ogólne usprawnienie aktywności informatycznej i przyspieszają realizację projektów.

W razie pytań dotyczących pakietu lub licencjonowania ServiceNow, zapraszamy do kontaktu.