ServiceNow ITBM


ServiceNow ITBM, to zintegrowany pakiet do zarządzania operacjami biznesowymi w całej organizacji. Umożliwia integrację ze wszystkimi innymi komponentami instancji ServiceNow w Twojej organizacji. Dostarcza narzędzia służące do:

  • Zarządzania pomysłami i potrzebami,
  • Optymalizacji zasobów,
  • Zarządzania projektami,
  • Monitorowania czasu przeznaczanego na poszczególne aktywności przez pracowników,
  • Zarządzania budżetem i mapowania kosztów ze wszystkimi jednostkami biznesowymi w Twojej organizacji,
  • Kompleksowego wglądu w osiągane wyniki i zaawansowanego raportowania.

Pakiet ITBM


Pakiet ServiceNow ITBM oferuje szereg funkcjonalności i komponentów:

Zarządzanie portfolio projektowym


Project Portfolio Management (PPM), to przyjazna dla użytkownika i zorientowana na współpracę platforma do zarządzania portfolio projektowym. Pozwala także skutecznie rozwijać Twoje procesy IT za pośrednictwem szeregu aplikacji, takich jak:

Demand Management & Ideation


Demand management & Ideation, to zestaw interfejsów do scentralizowanego zarządzania zapotrzebowaniami oraz potrzebami strategicznymi i operacyjnymi, w jednej lokalizacji. Dzięki integracji z Ideation, rozwiązanie pozwala użytkownikom przedstawiać pomysły, a managerom dokonywać jego oceny jeszcze zanim go zatwierdzą i przekwalifikują na zapotrzebowanie.

Project Portfolio Management


Project Portfolio Management (PPM), to zestaw interfejsów do kompleksowego zarządzania portfolio projektowym niezależnie od jego skali oraz powiązanymi programami, zadaniami, zasobami i zapotrzebowaniami.

Resource and Time Management


Zestaw interfejsów do zarządzania wykorzystaniem zasobów, umożliwiających Twojej organizacji opracowanie planów zasobów, zawnioskowanie o zasoby i monitorowanie ich dostępności oraz obciążenia. Można go powiązać z dowolnym zadaniem obsługiwanym przy użyciu platformy.

Application Portfolio Management (APM)


Application Portfolio Management (APM), to rozwiązanie ServiceNow do zaawansowanego zarządzania aplikacjami stosowanymi w Twojej organizacji. Dostarcza funkcjonalności do klasyfikowania aplikacji, pomiaru mierników efektywności, analityki i raportowania. W połączeniu z możliwością tworzenia planów rozwoju portfolio aplikacji, pozwala na całościowe planowanie inwestycji i optymalizowanie budżetu.

Agile Development


Agile Development, to aplikacja wykorzystująca metodologię Agile, służąca do iteracyjnej, przyrostowej i elastycznej realizacji projektów rozwoju oprogramowania. Oferuje wybór narzędzi do zarządzania projektami w modelu kaskadowym lub SCRUM: począwszy od rozwoju, przez testowanie, po śledzenie postępów prac, skutecznie usprawniające cały cykl życia wdrożenia.

Financial Management


Financial Management, to aplikacja do zarządzania finansami, w tym alokacji wydatków, ich monitorowania i raportowania. Pozwala organizacji na holistyczne procesowanie wydatków, mapowanie ich z funkcjonalnościami stosowanymi w IT oraz monitorowanie ich kosztowej efektywności.

Zalety ITBM platformy ServiceNow


Kompleksowy wybór interfejsów, obszarów roboczych oraz pulpitów dostarczanych w ramach ServiceNow ITBM zapewnia Twojej organizacji:

  • Widoczność – każda strona w procesie jest na bieżąco z jego postępem oraz kosztami, dzięki czemu Twoja organizacja zyskuje solidne podstawy do podejmowania świadomych decyzji,
  • Dopasowanie – wszystkie inwestycje uwzględniają cele Twojej organizacji i pozwalają jej eliminować straty czasu i zasobów powodowane przez projekty nieprzynoszące wartości dodanej,
  • Wzrost efektywności – widoczność i dopasowanie uzyskane dzięki dedykowanym narzędziom do zarządzania organizacją, przekładają się na ogólne usprawnienie aktywności informatycznej i przyspieszają realizację projektów.

W razie pytań dotyczących pakietu lub licencjonowania ServiceNow, zapraszamy do kontaktu.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can learn more about our tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij