Przetwarzanie Danych – regulamin

Strona główna

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest SPOC S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, NIP: 9721218892, KRS: 0000727441.
2. W razie pytań dotyczących ochrony danych można się z nami skontaktować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@spoc.eu lub przesłać zapytanie pocztą tradycyjną do naszej centrali na adres: SPOC S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu promocji produktów i usług administratora w formie newsletterów.
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, w przypadku zgody marketingowej poprzez kliknięcie hiperłącza „Unsubscribe”, zawartego na końcu każdego newslettera.
5. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub wykonawcy administratora, w tym podmioty prowadzące witrynę internetową administratora.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
7. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W razie niewpisania danych do formularza, administrator nie będzie miał możliwości przesłania newslettera.
8. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji na podstawie danych użytkownika ani nie będą one profilowane.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.