Dedykowane aplikacje ServiceNow

Jako rozwiązanie typu open ServiceNow może odpowiedzieć na niemal wszystkie potrzeby Twojej organizacji. Rozwój dedykowanej aplikacji na pewno sprawdzi się w następujących przypadkach:

  • Brak rozwiązania pudełkowego w danym obszarze funkcjonalnym na platformie ServiceNow,
  • Dostępne rozwiązanie pudełkowe wymaga znacznej modyfikacji, która zajmie więcej czasu niż opracowanie nowego rozwiązania od zera,
  • Aplikacje dostępne w sklepie ServiceNow nie spełniają Twoich wymogów.

W takich przypadkach potrzebny Ci będzie zespół, który przekształci Twoje pomysły w działającą aplikację ServiceNow

Skontaktuj się
Wyślij Email

lub zadzwoń +48 510 747 931

Proces rozwoju dedykowanej
aplikacji ServiceNow


Proces stworzenia dedykowanej aplikacji ServiceNow dla Twojej organizacji odbywa się w 5 etapach.

Krok 1
Etap 1 – Określenie celów

Wszystko zaczyna się do zdefiniowania celów biznesowych, ról oraz procesów. Firma może to zrobić samodzielnie albo my możemy wziąć czynny udział w tym procesie – zalecamy taką opcję, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie dokładnie poznać Twoje środowisko biznesowe oraz w pełni sprostać potrzebom Twojej firmy.

Krok 2
Etap 2 – Określenie Twoich celów

Na podstawie celów, przeprowadzamy warsztaty z klientem (interesariuszami, potencjalnymi użytkownikami końcowymi) w celu poznania wymogów oraz w pełni funkcjonalnego uwzględnienia ich w produkcie końcowym

Krok 3
Etap 3 – Opracowanie prototypu aplikacji

Wymogi zebrane w etapie 2 są podstawą opracowania prototypu aplikacji. Etap ten obejmuje project UX (więcej informacji tutaj) oraz projekt UI (więcej informacji tutaj) w celu przygotowania makiet. W razie potrzeby, przy współpracy z Twoimi użytkownikami możemy nawet wykonać testy przydatności (więcej informacji tutaj)

Krok 4
Etap 4 – Opracowanie zindywidualizowanej aplikacji

Na podstawie makiet rozpoczynamy iteracyjny rozwój dedykowanej aplikacji. Każda iteracja trwa zwykle 2 tygodnie i kończy się weryfikacją postępów prac oraz zapoznaniem się z opinią klienta na ich temat. Daje to podstawy do kolejnych iteracji i pozwala nam na potwierdzenie zgodności z Twoimi wymogami i pomysłem .

Krok 5
Etap 5 – Dostarczenie ostatecznego rozwiązania

Więcej informacji


Pierwsze wrażenie można wywrzeć tylko raz. Możemy zapewnić Twojej organizacji udane uruchomienie aplikacji, nie tylko z perspektywy technicznej, ale i marketingowej:

  • Przeszkalając Twoich użytkowników końcowych,
  • Przygotowując komunikaty marketingowe dla Twoich pracowników,
  • Zapewniając usługi wsparcia dla stworzonych aplikacji.
Sprawdź, jakie aplikacje opracowaliśmy

Skontaktuj się