Integracje ServiceNow

Strona główna / Usługi i produkty

Integracje ServiceNow


ServiceNow oferuje Twojej organizacji chmurę otwartą dla systemów zarządzania przedsiębiorstwami (Enterprise Management systems), umożliwiając integrację między innymi z REST, SOAP, JDBC, ODBC, LDAP.

Z powodzeniem integrujemy platformę ServiceNow z rozwiązaniami opracowanymi przez największe firmy na rynku dostarczające oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, a także z szeregiem różnych systemów firmowych i dziedzinowych.