Testy automatyczne ServiceNow

Strona główna / Usługi i produkty

Testy automatyczne ServiceNow


Nasza oferta testowania ServiceNow obejmuje opracowanie rzetelnych testów wielokrotnego użytku, które pozwolą zautomatyzować scenariusze testowe na Twojej instancji.

Testy opracowuje się zawsze na podstawie harmonogramu testów, dopasowanego do potrzeb Twojej organizacji w zakresie aktualizacji instancji i obsługi procesu.

Zapytaj o naszą ofertę testów

Typy testów ServiceNow


Administratorzy Platformy ServiceNow, certyfikowani wdrożeniowcy oraz certyfikowani testerzy ISTQB w naszym zespole QA mogą dostarczyć Ci:

 • Testy funkcjonalne,
 • Testy użyteczności,
 • Testy regresyjne,
 • Testy bezpieczeństwa,
 • Testy eksploracyjne.

Wszystkie mogą być skutecznie zautomatyzowane, włączając testy na różnych przeglądarkach. Daje to gwarancję, że opracowane rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi przeglądarkami i urządzeniami. A jak to wygląda w praktyce?

Automatyczne struktura testów


Do testowania frontendu wykorzystujemy Robot Framework, wraz z jego unikalnym podejściem do testowania na bazie słów kluczowych, tworząc testy na podstawie procesu (Behavior Driven Development), z wykorzystaniem Biblioteki Selenium. Do testowania backendu wykorzystujemy ATF Framework wbudowany w ServiceNow.

Zautomatyzowany proces
testowania


Naszym głównym celem jest by testy bezwzględnie spełniały kryteria akceptacji określone przez Twoją organizację. Scenariusze testowe są umieszczone i utrzymywane w ustrukturyzowanych repozytoriach, umożliwiając wielokrotne wykorzystywanie. Uzyskane wyniki zawsze uzupełniamy szczegółowymi raportami na temat ogólnego rezultatu testowania, wraz z wykrytymi błędami i problemami.

Różnorodność
testów


Na podstawie potrzeb i preferencji Twojej organizacji w zakresie automatyzacji testowania frontendu i portalu usługowego (Service Portal), stosujemy Robot Framework . Do testów backendu stosujemy Automated Test Framework (natywny framework dostępny w ServiceNow) i wszystkie testy (zarówno frontend jak i backend) są uruchamiane z poziomu ATF, Robot Framework i repozytorium.

Fazy testów automatycznych


 1. Dostęp do instancji,
 2. Określenie zakresu pracy (SOW),
 3. Analiza i przygotowanie listy możliwych przypadków testowych dla procesu,
 4. Stworzenie scenariuszy testowych z punktu widzenia użytkownika.
 1. Stworzenie zestawów aktualizacji (update sets) obejmujących wszystkie przypadki testowe,
 2. Zebranie wszystkich danych testowych, użytkowników, grup itp.
 1. Budowa przypadków testowych w ATF.
 1. Przeprowadzenie testów w poszczególnych modułach,
 2. Stworzenie krótkiego raportu uwzględniającego liczbę wykonanych testów, czas ich trwania, opóźnienia, a także ile czasu zajęłoby ich przeprowadzenie w trybie manualnym,
 3. Stworzenie dokumentacji.

Nasze pakiety testów automatycznych


Zawartość pakietu


 • Ocena,
 • Określenie zakresu pracy,
 • Automatyczne testy w ramach pakietu,
 • Kompleksowy raport zautomatyzowanych przypadków testowych,
 • Dokumentacja projektowa.

Zalety zautomatyzowanego testowania


 • Oszczędność czasu i zasobów,
 • Optymalizacja aktualizacji systemu,
 • Redukcja liczby usterek i awarii,
 • Zwiększona stabilność systemu,
 • Redukcja liczby incydentów i błędów,
 • Zapewnienie Twojej organizacji niezakłóconego funkcjonowania instancji ServiceNow.