Translation App


Wyobraź sobie, ile czasu zajmuje Twoim użytkownikom ręczne tłumaczenie wszelkich treści, które są prezentowane w innym języku. Service Deski i scentralizowane serwisy borykają się z tym każdego dnia.

 

Nasza Translation App jest certifikowaną aplikacją dostępną w ServiceNow Store, która automatyzuje procesy tłumaczeniowe, realizując je przy wykorzystaniu usług tłumaczeniowych Google Translate i Microsoft Azure. Aplikacja dostarcza użytkownikom końcowym treści w ich ojczystym języku bezpośrednio w instancji ServiceNow. Zyskują oni stały dostęp do treści w preferowanym przez siebie języku – nie wiedząc nawet, że kryje się za tym jakiś proces.

Jak działa Translation App


Funkcje tłumaczenia są wbudowane w standardowy interfejs, umożliwiając użytkownikom tłumaczenie dowolnego pola lub elementu za pomocą jednego kliknięcia. Mogą oni wybrać dowolny tekst i przetłumaczyć go choćby ad-hoc. Co istotne z perspektywy użytkownika końcowego, tłumaczenia są wyświetlane przy konkretnych elementach (np. bezpośrednio pod polami), co nie zakłóca ich procesów pracy.

 

 

Bez bałaganu, bez zamieszania – tłumaczenia ręczne nie są notatkami roboczymi, ani nie są przechowywane na pulpitach użytkowników.

Caching i baza tłumaczeń


Każdy nowy tekst do przetłumaczenia oznacza opłaty za wywołanie API usługi tłumaczeniowej, które sa naliczane na podstawie liczby znaków jakie dana treść zawiera. Caching w naszej aplikacji zmniejsza potrzebę uruchamiania API usługi tłumaczeniowej, każdorazowo zapisując nowe tłumaczenia w bazie.

Jeśli określone pole, e-mail lub inny element został przetłumaczony raz, aplikacja wyświetli zapisane tłumaczenie następnym razem, bez wywoływania API.

Twoi użytkownicy mogą także nanosić poprawki, które nadpisują tłumaczenie automatyczne. Ponadto, możecie określić słowa kluczowe lub nazwy własne czy zwroty, które nie powinny być tłumaczone, jak np. nazwy działów czy usług biznesowych.

Wygoda i automatyzacja


Zaawansowany mechanizm sprawdzania preferowanego przez użytkownika języka pozwala Twoim użytkownikom na wybór dowolnego języka obsługiwanego przez API, przy czym Ty masz pełną kontrolę nad tym, które języki mogą być używane.

Możesz tłumaczyć wybrane artykuły z Bazy Wiedzy na wszystkie języki z Twojej listy bądź wybrać konkretne języki. Nowe tłumaczenia są tworzone w wersji roboczej, więc menedżerowie treści mogą je w razie potrzeby weryfikować. A wszystko zajmuje nie więcej niż kilka kliknięć.

Tłumaczenia dynamiczne*


Translation App dostarcza wiele możliwości skupionych wokół dynamicznych tłumaczeń w Twojej instancji ServiceNow. Oferując szeroki wachlarz wbudowanych funkcji, pozwala szybko skonfigurować i kontrolować, jakie treści powinny być tłumaczone – czy to pole formularza, e-mail, czy też artykuł merytoryczny.

API aplikacji


Translation App udostępnia 2 intuicyjne API pozwalające korzystać z automatycznych tłumaczeń w dowolnym miejscu na Twojej platformie, które umożliwia wykonywanie standardowych połączeń wychodzących REST (z widżetów portalowych, procesów workflow, reguł biznesowych, itp.). Jedno API jest przeznaczone do tłumaczeń ogólnych, a drugie obsługuje tłumaczenia artykułów.

* Na platformie ServiceNow dostępne są 2 rodzaje tłumaczeń:

  • Statyczne – stały tekst, np. nagłówki, etykiety przycisków i pól, nazwy menu, stały tekst widżetu portalu. Tłumaczenia te są obsługiwane za pomocą wtyczek OOTB Internationalization.
  • Dynamiczne – dynamiczna treść, która różni się od zapisu do zapisu. Zazwyczaj są to treści generowane przez użytkowników, np. krótki opis, opis zgłoszeń, e-maili, komentarzy i notatek roboczych, itp.

Pobierz aplikację z ServiceNow Store

Lub zapytaj o demo wypełniając poniższy formularz.