Projektowanie UX ServiceNow

Strona główna / Usługi i produkty

Projektowanie UX ServiceNow


UX design to usługa polegająca na projektowaniu doświadczeń użytkownika (user experience ─ UX) ServiceNow. Ma ona na celu dostarczenie Twoim użytkownikom korzystającym z platformy najwyższej jakości doświadczenia.

Każdy produkt uwzględniający interakcję z użytkownikiem, dostarcza mu konkretne doświadczenie. Jego jakość może znacząco wpłynąć na powodzenie wdrożenia, szczególnie w przypadku systemów bardziej zorientowanych na użytkownika, gdzie jego zaangażowanie i satysfakcja, to być albo nie być całego rozwiązania.

Do obszarów, w których projektowanie UX ma szczególne znaczenie należy np. proces zarządzania spotkaniami czy bezpośrednie interakcje z klientem, np. czat na żywo.

Przykład makiety o niskim poziomie szczegółowości na komputery stacjonarne

Przykład makiety o niskim poziomie szczegółowości na urządzenia mobilne

Zakres i etapy projektu UX


Projektowanie doświadczeń użytkownika, to proces wieloetapowy, na który składają się:

 • Odkrywanie i definiowanie – wskazanie kluczowego problemu, który należy rozwiązać by zdefiniować kierunek rozwiązania. Zalicza się do tego:
  • Badanie użytkownika – pozyskanie wiedzy o użytkownikach końcowych, ich zachowaniach i procesach. Umożliwia to zrozumienie ich potrzeb i daje fundament do stworzenia rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i punktu widzenia,
  • Badania i burza mózgów – przegląd dostępnych rozwiązań pudełkowych oraz innych, dedykowanych indywidualnym potrzebom klienta.
 • Prototypowanie – projektowanie wysokopoziomowej architektury informacji, która zapewnia:
  • Przepływy użytkowników (user flows) – definiowanie ścieżek, które pozwalają na osiągnięcie określonego celu przy użyciu rozwiązania ServiceNow,
  • Makiety o niskim poziomie szczegółowości – prezentacja układu funkcjonalności, które zostaną zastosowane w Twoim przyszłym produkcie,
 • Testy użytkowników – moderowane sesje testowania w celu oceny użyteczności prototypów, makiet i ich wersji. Wykonywane są wśród przykładowej grupy użytkowników końcowych (maksymalnie 8 osób), za pomocą powszechnie wykorzystywanych narzędzi i metod, takich jak obserwacja użytkownika, mapy termiczne, testy A/B.

Ogólny przepływ użytkowników dla portalu bazy wiedzy, obrazujący wysokopoziomową architekturę informacji.

Problemy rozwiązywane przez UX design w ServiceNow

Do najczęstszych problemów napotykanych w procesie projektowania doświadczeń użytkownika należą niewielkie zaangażowanie użytkownika i słaba dostępność. Niskie zaangażowanie użytkownika niejednokrotnie powoduje nieoptymalna architektura informacji, np. zbyt duża liczba kliknięć wymaganych w celu uzyskania dostępu do istotnych funkcji/informacji. Z kolei słaba dostępność może być wynikiem niewłaściwego zdefiniowania grupy docelowej, np. osoby nieobeznane z nowoczesną technologią będą potrzebowały prostszych rozwiązań niż osoby bardziej obyte z technologią.