Projektowanie UX ServiceNow

Strona główna / Usługi i produkty

Projektowanie UX ServiceNow


UX design to usługa polegająca na projektowaniu doświadczeń użytkownika (user experience ─ UX) ServiceNow. Ma ona na celu dostarczenie Twoim użytkownikom korzystającym z platformy najwyższej jakości doświadczenia.

Każdy produkt uwzględniający interakcję z użytkownikiem, dostarcza mu konkretne doświadczenie. Jego jakość może znacząco wpłynąć na powodzenie wdrożenia, szczególnie w przypadku systemów bardziej zorientowanych na użytkownika, gdzie jego zaangażowanie i satysfakcja, to być albo nie być całego rozwiązania.

Do obszarów, w których projektowanie UX ma szczególne znaczenie należy np. proces zarządzania spotkaniami czy bezpośrednie interakcje z klientem, np. czat na żywo.

Przykład makiety o niskim poziomie szczegółowości na komputery stacjonarne

Przykład makiety o niskim poziomie szczegółowości na urządzenia mobilne

Zakres i etapy projektu UX


Projektowanie doświadczeń użytkownika, to proces wieloetapowy, na który składają się:

 • Odkrywanie i definiowanie – wskazanie kluczowego problemu, który należy rozwiązać by zdefiniować kierunek rozwiązania. Zalicza się do tego:
  • Badanie użytkownika – pozyskanie wiedzy o użytkownikach końcowych, ich zachowaniach i procesach. Umożliwia to zrozumienie ich potrzeb i daje fundament do stworzenia rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i punktu widzenia,
  • Badania i burza mózgów – przegląd dostępnych rozwiązań pudełkowych oraz innych, dedykowanych indywidualnym potrzebom klienta.
 • Prototypowanie – projektowanie wysokopoziomowej architektury informacji, która zapewnia:
  • Przepływy użytkowników (user flows) – definiowanie ścieżek, które pozwalają na osiągnięcie określonego celu przy użyciu rozwiązania ServiceNow,
  • Makiety o niskim poziomie szczegółowości – prezentacja układu funkcjonalności, które zostaną zastosowane w Twoim przyszłym produkcie,
 • Testy użytkowników – moderowane sesje testowania w celu oceny użyteczności prototypów, makiet i ich wersji. Wykonywane są wśród przykładowej grupy użytkowników końcowych (maksymalnie 8 osób), za pomocą powszechnie wykorzystywanych narzędzi i metod, takich jak obserwacja użytkownika, mapy termiczne, testy A/B.

Ogólny przepływ użytkowników dla portalu bazy wiedzy, obrazujący wysokopoziomową architekturę informacji.

Problemy rozwiązywane przez UX design w ServiceNow

Do najczęstszych problemów napotykanych w procesie projektowania doświadczeń użytkownika należą niewielkie zaangażowanie użytkownika i słaba dostępność. Niskie zaangażowanie użytkownika niejednokrotnie powoduje nieoptymalna architektura informacji, np. zbyt duża liczba kliknięć wymaganych w celu uzyskania dostępu do istotnych funkcji/informacji. Z kolei słaba dostępność może być wynikiem niewłaściwego zdefiniowania grupy docelowej, np. osoby nieobeznane z nowoczesną technologią będą potrzebowały prostszych rozwiązań niż osoby bardziej obyte z technologią.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can learn more about our tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij